Přidat firmu
 
Obchodní portál Brna
s možností tvorby webu zdarma
Seznam všech měst
 
Katalog firem Brna

Společnost (4079)

Vzdělávání (1370)

Sport (989)

Politika a společnost (1720)


Společnost

DnesMŠ Rudka   Telefon: +420 546 441 173
Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 28 dětí. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku či zdravé sebevědomí. Nabízíme zájmov
09.11.2018Obecní knihovna Říčany   Telefon: +420 546 427 479
Provozujeme obecní knihovnu. Půjčujeme knihy a časopisy. Nabízíme přístup na počítač s připojením na internet.
17.05.2018Česká tábornická unie - T.K. Kamzíci Brno   Telefon: +420 721 550 476
Sdružování dětí školního věku. Cílem je děti naučit samostatnosti, kamarádství, kázni, lásce k přírodě a tábornickým dovednostem. Pořádání výletů a letních táborů.
20.04.2018Obecní knihovna Bavory   Telefon: +420 519 515 524
Půjčování knih a časopisů. Nabídka přístupu na internet.
11.04.2018ZŠ a MŠ Javorník   Telefon: +420 518 329 548
Provozujeme mateřskou školu pro 50 dětí. Pořádáme výlety, besídky, maňáskové divadlo, tématické dny, zájmové kroužky či sportovní a jiné soutěže.
05.04.2018ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem   Telefon: +420 518 331 240
Základní škola a mateřská škola se školní jídelnou a školní družinou.
05.04.2018Český svaz ochranců přírody základní organizace Bílé Karpaty   Telefon: +420 518 326 470
Zabýváme se údržbou chráněných území, zoologickým a botanickým výzkumem a záchranou krajových odrůd ovocných dřevin. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy.
03.04.2018MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktická škola Elpis Brno   Telefon: +420 545 245 630
Státní speciální základní škola pro 76 dětí. Zajišťujeme vzdělávání nevidomých a neslyšících dětí včetně žáků s poruchami autistického spektra. K dispozici je relaxační místnost s vodním lůžkem, ergoterapeutická dílna, c
03.04.2018Tělocvičná jednota Sokol Pozořice   Telefon: +420 773 652 191
Zabýváme se zajišťováním sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Součástí jsou oddíly volejbalu, nohejbalu, florbalu, sebeobrany a badmintonu či taneční a turistický oddíl.
03.04.2018Živnostenský úřad Slavkov u Brna   Telefon: +420 544 121 142
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti a vede živnostenský rejstřík.
03.04.2018Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené   Telefon: +420 541 211 389
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby pro sluchově postižené, kurzy znakového jazyka pro veřejnost, poradenské centrum pro sluchově postižené, sociáln
03.04.2018Fotbalový klub Baník Ratíškovice   Telefon: +420 518 367 711
Provoz fotbalového klubu. Pořádání soutěží a turnajů.
02.04.2018Sbor dobrovolných hasičů Oponešice   Telefon: +420 728 984 798
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Pořádáme memoriály, soutěže a závody či kulturní a společenské akce.
01.04.2018Knihovna městyse Mohelno   Telefon: +420 568 642 319
Provozujeme městskou knihovnu. Půjčujeme naučnou literaturu, dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. K dispozici máme on-line katalog knih. Poskytujeme výpůjční, bibliograficko-informační a meziknihovní výpůjční služby. Pořád
04.03.2018Fotbalový klub Valtice   Telefon: +420 777 573 863
Provozujeme fotbalový klub.
02.03.2018Obecní knihovna Jaroslavice   Telefon: +420 602 727 801
Nabídka knihovnických služeb pro děti i dospělé a veřejného internetu.
02.03.2018EKO gymnázium Brno, o.p.s.   Telefon: +420 547 219 976
Soukromé všeobecné čtyřleté, šestileté a osmileté gymnázium pro 480 žáků se statutem přidružené školy UNESCO. K dispozici je knihovna s beletrií a odbornou literaturou, anglická a ruská knihovna.
02.03.2018ZUŠ Ždánice   Telefon: +420 518 633 301
Základní umělecká škola pro 161 žáků se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů. Pořádáme představení a koncerty. Provozujeme klub přátel ZUŠ, který organizuje kulturní, společenské a výchovné akce pro své členy a
02.03.2018Šachový oddíl tělesně postižených Habrovany z.s.   Telefon: +420 737 133 245
Provozujeme šachový klub. Pořádáme šachové soutěže a účastníme se šachových turnajů.
01.03.2018Lékařská knihovna Nemocnice Vyškov   Telefon: +420 517 315 121
Provozujeme odbornou knihovnu zaměřenou na lékařskou literaturu. Knihovna shromažďuje, uchovává a zprostředkovává informace a informační prameny z oblasti zdravotnictví a odborného lékařství.

Přidat firmu
Stránky:1
181924
2627

Doporučit na sociálních sítích: 

2006-2019 © Mezinárodní projekt "Inkapi" v Brně (Česká republika). Všeobecné obchodní podmínky.